Wonen aan de kop van het Spaarne

Respect voor de omgeving en het milieu

Duurzaamheid

Het plan wordt met veel respect voor de omgeving ontwikkeld. Duurzaamheid is daarom een belangrijke eigenschap van de woningen in Haarlem Buiten. Conform de nieuwe eisen van de gemeente worden de woningen gasloos uitgevoerd. Dat kan goed. Enerzijds omdat ze heel goed geïsoleerd worden. Anderzijds omdat zij voorzien worden van duurzame installaties en verregaand in hun eigen energiebehoefte voorzien. De duurzaamheids-maatregelen worden geïntegreerd in de architectuur.

Bij de bouw streven we naar een circulaire aanpak:

  • Bouwlogistiek: aan- en afvoer zo veel mogelijk per schip
  • Duurzame bouwmethode en materialisering
  • Aandacht voor hergebruiksmogelijkheden van materialen

Natuur inclusief bouwen

 

In het Project Haarlem Buiten is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en natuurinclusief bouwen. Zowel op energie-, water- en ecologisch gebied voorziet het project in oplossingen om de belasting op het milieu te beperken.

Hemelwater wordt niet geloosd via het riool, maar via wadi’s teruggevoerd in de natuur. Verder worden er onder andere ingemetselde nestkasten aangebracht, een kerkuilenkast geplaatst en een paddenpoel aangelegd.

 

Zeer energiezuinig

De woningen krijgen een EPC-waarde van ca. 0,0 wat onder de vereiste 0,4 ligt. De woningen worden voorzien van:

  • individuele warmtepompen,
  • PV-panelen
  • WTW-installaties.