Wonen aan de kop van het Spaarne

Architectuur passend bij de omgeving

Twee werelden

Het uitgangspunt voor het ontwerp van Haarlem Buiten is wonen in het landschap. Twee werelden komen op deze plek samen; de wereld van het water, de industrie en de wereld van de polder, het boerenleven. Binnen de buurtschap smelten deze twee werelden samen door de verschillende sferen en materialen.

Verkaveling

In de verkaveling is aansluiting gezocht bij de geschiedenis van de plek. De schaal en typologie van de huidige bebouwing en de losse industrieverkaveling die is vertaald in gebouwen met wisselende kaprichtingen en verspringende gevellijnen.