Wonen aan de kop van het Spaarne

Veelgestelde vragen

Algemeen

Het project wordt door AIVM BV en Wibaut BV ontwikkeld. Wibaut is verantwoordelijk voor het projectmanagement en zal indien nodig ook als aanspreekpunt voor de kopers fungeren.

Iedereen die zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief als geïnteresseerde zal met regelmaat op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. De start van de verkoop zal ruim van tevoren worden aangekondigd.

De straat in het plan zal Waterwolfweg worden, de huisnummers zijn nog niet bekend. De nummering volgt na afgifte omgevingsvergunning.

Op 9 mei 1940 kocht H.J. Tjaden & Zonen het terrein. Vanaf 1946 waren op het terrein aan de Zuid Schalkwijkerweg diverse bedrijven gevestigd: Tjaden Grondmechanica BV, Tjaden Milieu Adviesbureau BV, Tjaden Geohydrologie BV en Grondboringen Tjaden Haarlem BV. Tot 1984 werkten er meer dan 100 werknemers op het terrein; na 1984 nam dit af tot ongeveer 70.

Sinds 1 januari 2006 zijn de bedrijfsactiviteiten van de firma Tjaden op de Zuid Schalkwijkerweg beëindigd en voortgezet op een andere locatie. Sindsdien zijn er verscheidene plannen voor herontwikkeling gemaakt. In 2015 is een Nota van Uitgangspunten opgesteld die kaders biedt voor herontwikkeling als woongebied. In 2017 zijn de gronden verkocht aan AIVM en Wibaut, de initiatiefnemers van het voorliggende plan voor herontwikkeling.

Verkoopinformatie

De start van de verkoop is gepland voor 18 april, degene die op de nieuwsbrief zijn geabonneerd, worden hiervan op de hoogte gesteld. Vanwege de Coronacrisis organiseren we geen verkoopevenement, maar zal de verkoop online plaatsvinden. Wel is er in beperkte mate de mogelijkheid om de locatie te bezichtigen. Hou hiervoor de website en nieuwsbrieven in de gaten.

De verkoopprijzen van de woningen zijn nog niet bekend, deze zullen ten tijde van de start verkoop bekend worden gemaakt.

Er wordt niet bij opbod verkocht. De ontwikkelaar zal proberen om vraag en aanbod zoveel mogelijk te matchen. Als dat niet lukt houdt de ontwikkelaar zich het recht voor om te loten en met de ingelote inschrijvers als eerste het gesprek aan te gaan. De ontwikkelaar houdt zich ook het recht voor om woningen toe te wijzen.

De woningen die aan de waterkant zijn gelegen hebben voor hun woning een aanlegplaats voor een boot. De eigenaren dienen hiervoor nog wel zelf een huurovereenkomst aan te gaan met Hoogheemraadschap Rijnland. In het plan zijn nog 6 ligplaatsen beschikbaar die los verkocht kunnen worden, tijdens de verkoop van de woningen zal daar meer informatie van beschikbaar komen.

De plattegronden, beknopte technische omschrijving en het verkoopproces staan vanaf 18 april op de projectwebsite. Na de inschrijftermijn worden de geïnteresseerden door de makelaar uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je een inlogcode voor HomeDNA. HomeDNA is een online woningdossier met alle gegevens per klant met een persoonlijk woningdossier. Alle relevante documenten zoals o.a. verkooptekening, technische omschrijving, meer-en minderwerklijst, stelposten, informatie over de keuken en het sanitair, de koop-, realisatie-en aannemingsovereenkomst, de splitsingsakte en splitsingstekeningen kun je hier terugvinden.

Er wordt een koopovereenkomst gesloten voor de aankoop van de grond, een realisatieovereenkomst voor de sloop, sanering, bouw- en woonrijp maken en een aannemingsovereenkomst voor de bouw van de woning. Bij levering wordt de grond en de sloop/sanering/bouw- en woonrijp maken betaald. Dat laatste bedrag komt in een depot bij de notaris waaraan de aannemer mag declareren naar mate de werkzaamheden vorderen. De aanneemsom wordt door de aannemer in termijnen gedeclareerd aan de kopers naar mate de werkzaamheden gevorderd zijn.

Dat is de provisie die door een bank gerekend kan worden voor het verlengen van een financieringsofferte. Je financieel tussenpersoon kan je laten weten of dit voor jou van toepassing is en wat de eventuele kosten zijn.

De 10% waarborgsom moet binnen twee weken na de datum van ondertekening van de koopovereenkomst worden gestort op de derden rekening van Krans Notarissen en wordt gerekend over de VON-prijs.

Indien 70 procent verkocht is, zal het project worden gerealiseerd.

Ja, je dient echter wel zelf een leveringscontract met de verschillende leveranciers af te sluiten.

Parkeren en mobiliteit

Parkeren geschiedt deels op eigen terrein en deels in het openbare gebied. Het plangebied ligt in de categorie “rest bebouwde kom”. Voor de woningen is een parkeernorm van 1,7 parkeerplaatsen per woning van toepassing. Dit getal is opgebouwd uit een component bewoners parkeren van 1,4 parkeerplaatsen per woning en een component bezoekers parkeren van 0,3 parkeerplaatsen per woning. Het merendeel van de hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen is voorzien van parkeerplaatsen op eigen terrein. De overige bewonersplekken, alsmede de bezoekers parkeerplekken zijn gerealiseerd in drie compacte clusters in de openbare ruimte. In totaal zijn er 32 openbare parkeerplaatsen aanwezig. Voor het parkeren in de openbare ruimte is geen parkeervergunning nodig of betaald parkeren van toepassing.

In het overleg met de nutsbedrijven is rekening gehouden met de eventuele extra capaciteit van 32 laadpalen in het project.

De gemeente is van plan om groot onderhoud uit te gaan voeren van de gehele Zuid Schalkwijkerweg. Inmiddens is de scope uitgebreidt en worden er ook werkzaamheden uitgevoerd aan de taluds en wordt de dijk (waar van toepassing) ook opgehoogd. Naar verwachting starten deze werkzaamheden eind 2020 en zullen ongeveer 1 jaar in beslag nemen. (zie hiervoor ook besluitenlijst B&W van 26 mei 2020 https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW) 

Uitvoering en afwerking van de woning

De woningen worden compleet met dekvloer, behang klaar, compleet met badkamers en keukens opgeleverd. De exacte afwerking van de woningen zal in de verkoopfase exact worden beschreven in de verkoopdocumentatie.

We proberen zoveel mogelijk wensen ook te verwerken. Bijvoorbeeld met de indeling van de woningen. Maar de plek van de afvoerleidingen maakt bijvoorbeeld dat de keuken, toilet of badkamer niet op elke plek kunnen komen. Tijdens het verkoopgesprek kun je je voorkeuren bespreken en kan de makelaar je informeren over wat wel en niet mogelijk is.

Nee, er is geen gastoevoer voorzien in de woningen.

Ja, alle woningen beschikken over vloerverwarming.

Nee, standaard worden er geen spots geplaatst. Er worden wel lichtpunten aangebracht. Deze zijn terug te vinden op de verkooptekening. Spots kunnen, als onderdeel van een verlaagd plafond, als een meerwerk optie worden aangevraagd bij de aannemer.

Er wordt standaard geen zonwering aan de buitenzijde geplaatst. In principe is het wel bij alle woningen mogelijk, al zullen hiervoor afhankelijk van de gevelmaterialisering wel extra constructieve voorzieningen moeten worden aangebracht. Er wordt een optie aangeboden om deze voorzieningen (inclusief elektra) aan te brengen. Je kunt ervoor kiezen om zonwering aan de binnenzijde toe te passen.

Om de woningen aan de waterzijde een mooie uitstraling te geven, is ervoor gekozen enkele meerwerkopties standaard bij de woningen mee te nemen. De volgende werkzaamheden worden al gerealiseerd tijdens de bouw: aanleg van de bestrating en vlonders aan de waterkant, de bestrating aan de wegzijde en de erfafscheidingen tussen de woningen en de erfafscheiding naar de openbare ruimte bij de hoekwoningen. De woningen krijgen hiermee een uniforme kwalitatief hoogwaardige afwerking aan beide zijden. Hiermee wordt voorkomen dat iedereen naar eigen inzicht schuttingen plaatst. De kosten van deze verplichte meerwerkopties zijn verwerkt in de VON prijs.

Om de openheid van het plangebied te garanderen is het bestemmingsplan zo opgesteld dat uitbouwen aan de woningen niet meer mogelijk zijn. Dat geldt ook voor het bouwen van garages.

Dit is inderdaad niet juist opgenomen in de Technische Omschrijving, de waardes van Woningborg dienen te worden gehanteerd. Dit zal t.z.t. in een erratum van de aannemer naar alle kopers worden opgenomen en gewijzigd.

Op het moment dat de auto altijd op dezelfde plek staat is het niet ondenkbaar dat er spoorvorming zal gaan optreden in de loop van de tijd. Het is eventueel mogelijk een extra fundering toe te passen met bijvoorbeeld 30 cm granulaat met daaronder een zandpakket van 30-40 cm. Richtprijs is dan ca. € 60,-/€ 70,- per m2.

Om een duurzame en veilige leefomgeving te creëren zal – als onderdeel van herontwikkeling van het voormalig Tjaden – de bodem worden gesaneerd. Het deel dat uit kan spoelen (mobiele verontreiniging) zal worden afgevoerd. Het deel dat niet kan uitspoelen (immobiele verontreiniging) zal worden afgedekt met een zogenaamde leeflaag. De leeflaag heeft als doel om te voorkomen dat de bewoners contact kunnen maken met de verontreiniging.
Onder de groene delen van het plan bestaat de leeflaag uit een laag schone grond van een meter dik. Aan de kade bestaat de leeflaag uit de verharding en vlonderconstructie. Dit is op die manier opgelost om er voor te zorgen dat het maaiveld niet veel hoger komt te liggen, aangezien dan een hele hoge kade ontstaat. Het is om die reden niet toegestaan om de verharding uit te nemen. Dit is op die manier ook opgenomen in de koopovereenkomst.

Technisch lijkt dit geen probleem. Alleen vindt de architect in eerste instantie dit esthetisch niet wenselijk aangezien het kozijn uitgelijnd is met het bovenliggende kozijn op de 1e verdieping. In samenwerking met de architect kan nader worden onderzocht wat de exacte wens is en wat de mogelijkheden zijn om tot een passende oplossing te komen.

2e badkamer op zolder is goed mogelijk. Kosten zijn sterk afhankelijk van gekozen uitvoering en afmeting.
Dwarsdoorsnede zal op verkooptekening worden toegevoegd
zie de standaard koperskeuzelijst
De haag is bij plaatsing circa 1 meter hoog.
Het is mogelijk een (prefab)kelder aan te brengen, echter dient dit in een zeer vroeg stadium bekend gemaakt te worden in verband met de noodzakelijke saneringswerkzaamheden en funderingsconstructie. De kosten van een kelder zijn afhankelijk van de afmeting, als richtprijs is gekeken naar volledige onderkeldering. De kosten bedragen (richtprijs) circa € 165.000,-. In deze richtprijs zijn een trap en summiere inrichting meegenomen.
Het bestemmingsplan staat dit niet toe, het is dus niet mogelijk
Afwijkingen van de standaard maken elke woning uniek waardoor het merendeel van de kosten gaat zitten in het aanpassen van tekeningen en controles daarop.
Ja, zolang de leindigschacht en stabiliteitswand op zijn plaats blijven. Kosten zullen circa € 300,- bedragen (geen leidingwerk aanpassingen)
Is technisch mogelijk (leidingschacht dient verplaats te worden). Kosten zijn pas te specificeren indien ontwerp berging/toilet beschikbaar is.
Dit is afhankelijk waar de zonwering gewenst is. Aan de achter-/waterzijde funcioneert het balkon als primaire zonwering. Onder dit balkon is geen bevestigingsruimte beschikbaar.
Dit zijn de stalen spanten welke het dak (mede) dragen. Deze worden met gipsplaat brandwerend bekleed en gesausd
Het plafond van de 2e verdieping bestaat uit fabrieksmatig afgewerkte dakelementen welke op de overloop en techniche ruimte niet worden voorzien van spuitwerk.
Nee, warmtepomp en boiler zijn geintegreerd in een apparaat en zouden bij vervanging niet door het trapgat passen
Er komen 28 panelen op het dak, capaciteit circa 300Wp/paneel. Uitbreding ervan is mogelijk
Er is sprake van een complete keukenuitrusting met elke zijn eigen WCD. De vier vrije aansluitingen zouden voldoende moeten zijn voor aanrechtapparatuur
Er is een stroomaansluit punt voorzien in de badkamer
Dit is op advies van de installatieadviseur. Zodra de projectinstallateur bekend is zal worden nagegaan of die op de 2e verdieping mogelijk in de techniekruimte geplaatst kan worden. De verdelers onder de trap en 2e verdieping worden omtimmerd.
De ondergrond is verder niet voorbereid, er is zwarte grond aangebracht net als in de rest van de tuin.
In het gesprek met de kopersbegeleider van de bouwkundige aannemer kunnen vragen betreffende een eventuele andere indeling individueel besproken worden. Dit gesprek zal plaatsvinden nadat er daadwerkelijk gekocht is.
Op de website staan 2 artist impressies daarop is tevens de voorgevel afgebeeld.
Ja, er liggen 27 PV panelen op het dak
In de gevel zullen voorzieningen worden aangebracht voor vleermuizen, deze zijn in de gevel ingemetseld.
Dwarsdoorsnede zal op verkooptekening worden toegevoegd
Indien vroegtijdig bekend kan dit in de betonvloer/plafond worden meegeneomen. Wil men geen v naden in het plafond en meer tijd voor plaatsbepaling spots dan adviseren wij een verlaagd plafond toe te passen.
Nee, een toilet mag vanuit het bouwbesluit niet rechtstreeks uitkomen op verblijfsgebied
Op de verkooptekening staat per abuis op de hoek de containerberging getekend, deze is er niet en komt te vervallen.
Apparatuur is van het merk Siemens Studioline. Electrische kooplaat is van het type ED777FQ25E en heeft een geïntegreerde afzuiging
Op woningtype C komen 27 PV panelen te liggen met een capacitiet van circa 300Wp/paneel. Merk/type paneel en omvormer zijn nog niet bekend. Kwaliteit omvormer zal gelijkwaardig zijn aan het merk Solaredge en die van de panelen aan die van het merk Boviet BVM6610M-300
De woningen grenzend aan de Ringvaart hebben de mogelijkheid een boot aan te leggen aan de damwand. Indien dit gewenst is, dient u wel nog een huurovereenkomst hiervoor aan te gaan met het Hoogheemraadschap Rijnland. HHR Rijnland geeft hiervoor ligplaatsen uit per “box”. Tot een breedte van 10 strekkende meters is dit een jaarlijkse vergoeding van € 250,-. Voor elke strekkende meter extra komt er € 25,- bij. Deze vergoeding dient jaarlijks betaald te worden. De provincie Noord-Holland heeft als voorwaarde aangegeven dat een boot niet breder mag zijn dan 2,70 meter. Volledigheidshalve zullen wij bij de gemeente ook om een verklaring van geen bezwaar vragen.
Er is in de epc-berekeningen een warmtepomp voorzien waarvan de kwaliteit gelijkwaardig zal zijn aan die van het merk Nibe F1255 6-8KW (PC). Op woningtype C komen 27 PV panelen te liggen met een capacitiet van circa 300Wp/paneel. Merk/type paneel en omvormer zijn nog niet bekend. Kwaliteit omvormer zal gelijkwaardig zijn aan het merk Solaredge en die van de panelen aan die van het merk Boviet BVM6610M-300
De gevelbekleding zal 1x per 4-6 jaar behandeld moeten worden met een watergedragen beits conform voorschrift van de fabrikant. Schuren van de gevelbekleding is niet nodig.
Dit is technisch mogelijk. Er dient dan in ieder geval een extra leidingschacht in de onderliggende slaapkamer gemaakt te worden. E.a. in overleg met de installateur te bepalen.
Het bestemmingsplan staat dit niet toe, het is dus niet mogelijk.
Het peil van het Spaarne staat gemiddeld op -0,60 NAP (kan varieren) en het peil van de begane grondvloer van bouwnummer 21 staat ook op -0,60 NAP
Ja, de vloerverwarmingsverdeler dient dan wel verplaatst te worden
De WC afvoer van rond 100mm kan niet over die lengte versleept worden in de vloer en dient dus direct naar beneden plaats te vinden. Dat zou een (ongewenste) leidingkoker in de woonkamer betekenen.
Dit is technisch goed mogelijk. Er zal echter wel sprake zijn van een beperkte sta hoogte
Dit is technisch mogelijk. Er zal dan nog wel naar het hoge kozijn in de gevel gekeken moeten worden wat doorloopt. Wellicht onderbreken met een kalf en ondoorzichtig glas t.p.v. de vloer
Dit is afhankelijk van lengte muur en gewenst deurkozijn.
De oppervlaktes staan niet op tekening, echter de verkooptekening is op schaal
Behangklaar betekent dat de wanden zodanig vlak zijn afgewerkt dat er direct behang op kan worden aangebracht. Dit kan met dun stucwerk/filmen.
De plafonds zijn voorzien van spuitwerk en is in kleur wit.
Ter plaatse van de slaapkamer/vide is deze gesausd. Op de zolder zelf moet nog bewerking plaatsvinden (gipsplaten) om te kunnen sausen

De woning wordt gebouwd onder garantie van Woningborg, die heeft de aannemer gecontroleerd en heeft daarop zijn garantie voor afbouw gegeven. Zie de contracten van Woningborg. Mocht je jaarstukken willen zien dan moeten we dat navragen

Bij een indicatieve levering in september is de eerste betaling van de koopsom grond € 741.461,- plus de saneringskosten € 98.615,-

De aanneemovereenkomst betalingen gaan lopen vanaf het moment dat de fundering ligt, zie artikel 4 van de aanneemovereenkomst. De aanneemsom is € 484.744,-

Technisch is dat goed mogelijk, de leidingschacht dient daarbij wel op dezelfde plek te blijven.

Hout kan 100 jaar meegaan, als het goed gedetailleerd is, goed onderhouden wordt, goed aangebracht is, de juiste olie erop toegepast wordt, etc

Ja dat kan zeker. Er dient dan vloerverwarming te worden aangebracht. De installatie meerwerkkosten zullen, afh. van de afmetingen van de te realiseren slaapkamer, circa € 1.800,- bedragen.

De doorgetrokken heg zal worden onderbroken, en er komt een poort in dezelfde uitvoering als aan de voorzijde van de woning.

Plangebied

Het uitgangspunt voor het ontwerp is wonen in het landschap. De ruimtelijke drager voor het buurtschap is een lage dijk, die tevens dienst doet als ontsluitingsweg. Aan weerszijden hiervan bevinden zich woningen. De percelen ten zuiden van de dijk zijn primair georiënteerd op het water en de percelen ten noorden van het dijkje hebben vrij zicht op de ruimte en het groen van de aangrenzende polder. Hier is een verbeelding van het plan te bekijken.

In het plan zijn er drie eigendomsvarianten opgenomen (zie onderstaande afbeelding):

 

  1. 1. De rij loper en parkeerplaatsen in het polderdeel worden eigendom van de gemeente Haarlem, zij is dan ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud daarvan (oranje gedeelte);
  2. 2. De woningen hebben een prive kavel (groene gedeelte);
  3. 3. Collectief deel, dit zal mandeling worden uitgegeven aan alle kaveleigenaren. Het beheer en onderhoud van deze gronden zullen door alle kaveleigenaren gezamenlijk gedragen moeten worden (licht gele gedeelte).
  4.  

De kosten van het beheer en onderhoud van het collectieve deel zijn in deze fase nog niet bekend, tijdens de verkoop zal daar meer over bekend zijn.

 

 

De kosten van het beheer en onderhoud van het collectieve deel zijn in deze fase nog niet bekend, tijdens de verkoop zal daar meer over bekend zijn.

Het terrein is niet vlak, binnen de kavelgrenzen zullen dus hoogteverschillen optreden. De woningen met een tuin, polderdeel, zullen hier rekening mee moeten houden ten tijde van de inrichting van de tuin.

Op de planlocatie is sprake van ernstige bodemverontreiniging (mobiel en immobiel). De toplaag is gedeeltelijk matig tot sterk verontreinigd met zware metalen en PAK, dit betreft immobiele verontreiniging. Daarnaast is sprake van enkele plekken met matige tot sterke verontreiniging met minerale olie (en PAK). Om te komen tot een duurzame inrichting van het gebied en de beoogde woonfunctie te kunnen realiseren zal de mobiele verontreiniging verwijderd worden. Ten aanzien van de immobiele verontreiniging is gekozen voor een leeflaag. De verontreiniging wordt effectief ontoegankelijk gemaakt. Ter plaatse van de weg en de kade gebeurt dit met behulp van een harde afdekking. Onder de groene plandelen (tuinen en gazons) door het aanbrengen van een meter schone grond, de leeflaag.

Om de privé kavels aan de polderzijde zullen op de erfgrenzen gemengde hagen worden geplant, dit is onderdeel van de collectieve groenstructuur. Om de openheid van het gebied te garanderen zijn schuttingen niet toegestaan. Dit geldt ook voor schuttingen aan de waterzijde. Aan de noordzijde van het plangebied staan knotwilgen, deze zullen gehandhaafd blijven.

In het inrichtingsplan is een paddenpoel opgenomen, dit is noodzakelijk vanwege de aanwezigheid van de rugstreeppad op de locatie. Tevens is er een kerkuilenschuur geplaatst, deze staat op grond van de gemeente Haarlem. In de woningen zullen voorzieningen worden opgenomen voor vogels en vleermuizen.

Onder het terrein bevindt zich een hoge druk aardgastransportleiding, bij de planvorming is daar rekening mee gehouden. Het is niet ongebruikelijk dat een dergelijke leiding door een woongebied loopt, dit is bijvoorbeeld ook het geval aan de overzijde van de Ringvaart. Aan beide zijden van de leiding geldt een veiligheidszonde van 4 meter, in deze strook zijn beperkingen van kracht. Bij de verkoop zullen deze beperkingen inzichtelijk worden gemaakt.

De gemeente Haarlem gaat aan de slag met het onderhoud van de Zuid Schalkwijkerweg, wanneer de uitvoering zal plaatsvinden is op dit moment nog niet definitief. De verwachting is nu dat dit voor de oplevering van de woningen is afgerond.

Het plangebied grenst aan de noordzijde aan agrarisch gebied. Bij de verkoop van de woningen zal er een kwalitatieve bepaling als kettingbeding in de koopovereenkomst worden opgenomen. De uitoefening van een agrarisch bedrijf kan leiden tot overlast op het gebied van geluidoverlast van werktuigen, vee, verkeersbewegingen, stankoverlast als gevolg van het bemesten van het land. De aanwezigheid en uitoefenen van een agrarisch bedrijf zullen de toekomstige bewoners moeten dulden. De exacte tekst van deze kwalitatieve bepaling zal bij de verkoop van de woningen beschikbaar worden gesteld.

De woningen krijgen elk een groene container voor gft-afval en een duocontainer voor plastic en papier. Aan de Zuid Schalkwijkerweg zullen 3 containers worden geplaatst voor de inzameling van het restafval.

Duurzaamheid

De woningen krijgen bij oplevering het definitieve energielabel, dat wordt energielabel A.

Natuurinclusief bouwen wil zeggen dat we de natuur in de bouw integreren, in de woningen worden standaard voorzieningen voor natuur opgenomen. Hierbij kan worden gedacht aan het integreren van verblijfplaatsen voor dieren die al in de omgeving wonen (o.a. vleermuizen, zwaluwen en huismussen) en het benutten van daken en gevels. Ook bij het ontwerpen van de landschappelijke inrichting zijn diverse onderdelen opgenomen waardoor het gehele plan als natuurinclusief kan worden betiteld.

Het plan wordt met veel respect voor de omgeving ontwikkeld. Duurzaamheid is daarom een belangrijke eigenschap van de woningen in Haarlem Buiten. Conform de nieuwe eisen van de gemeente worden de woningen gasloos uitgevoerd. Dat kan goed. Enerzijds omdat ze heel goed geïsoleerd worden. Anderzijds omdat zij voorzien worden van duurzame installaties en verregaand in hun eigen energiebehoefte voorzien. De duurzaamheids-maatregelen worden geïntegreerd in de architectuur. Zo wordt er gebruik gemaakt van bodemwarmtepomp, zonnepanelen en van warmteterugwininstallaties. De EPC zal naar verwachting 0 bedragen, dat wil zeggen dat de woning energieneutraal is. Bij de bouw streven we naar een circulaire aanpak:

  • Bouwlogistiek: aan- en afvoer zo veel mogelijk per schip
  • Duurzame bouwmethode en materialisering
  • Aandacht voor hergebruiksmogelijkheden van materialen

Een elektrische bodemwarmtepomp gebruikt energie uit de bodem, die met behulp van elektriciteit wordt opgewaardeerd voor het verwarmen van de woning en eventueel het tapwater. Het is een systeem van verticale of horizontale buizen waar een koudemiddel doorheen stroomt dat energie opneemt uit de bodem. De warmtepomp zet deze energie om in bruikbare warmte voor de woning. Doordat de bodemwarmtepomp grotendeels duurzame energie uit de bodem gebruikt en maar een beperkte hoeveelheid elektriciteit, heeft hij een hoger rendement dan de HR-ketel. Om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen is het noodzakelijk dat een woning goed geïsoleerd is.

Principetekening:

EPC = 0 wil zeggen dat het gebouwgebonden energieverbruik van een woning of een gebouw op jaarbasis, berekend volgens de Energieprestatienorm (NEN 7120), precies op nul uitkomt. Alleen het gebouwgebonden energieverbruik op jaarbasis telt mee.

Een nul-op-de-meterwoning houdt in dat een woning over het hele verbruiksjaar gezien net zoveel energie verbruikt als er lokaal op een duurzame manier wordt opgewekt. De woningen in Haarlem Buiten zijn géén nul-op-de-meterwoningen.

Tijdens de bouw

Als er geen bezwaar komt op de vergunning starten we in het derde kwartaal van 2020met de sloop- en saneringswerkzaamheden. Dit zal ongeveer 6maanden in beslag nemen. Aansluitend op de sloop- en saneringswerkzaamheden wordt gestart met de nieuwbouw. De verwachting is dat de realisatie van het gebouw 12 maanden zal duren.

De aannemer sluit met de kopers een aannemingsovereenkomst en is het eerste aanspreekpunt voor de kopers. De aannemer heeft een kopersbegeleider die voor de kopers gedurende het gehele bouwproces als aanspreekpunt fungeert. Wibaut BV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het projectmanagement en zal namens de ontwikkelaars bij het project betrokken blijven gedurende het gehele proces.

De woning zal met Woningborg-garantie worden verkocht. De aannemer verstrekt deze bouwkundige kwaliteitsgarantie. Daarnaast is er de garantie dat de woning wordt afgebouwd wanneer de oorspronkelijke aannemer tijdens de bouw van de woning failliet gaat.

De woningen worden op basis van de Woningborg-garantie gerealiseerd. Woningborg hanteert stringente eisen voor de aangesloten aannemers. Woningborg schrijft de aanneemtermijnen, de garanties en de inhoud van de aannemingsovereenkomst voor aan de aannemer.

Een koopovereenkomst kan worden ontbonden op basis van een financieringsvoorbehoud (indien men geen financiering kan krijgen en dit kan aantonen) en het niet verkrijgen van de omgevingsvergunning binnen 9 maanden na ondertekening. Ook hebben kopers na het tekenen van de koopakte een week bedenktijd.

Bouwrente is de rente over de reeds vervallen bouwtermijnen als je de woning koopt terwijl er al met de bouw is begonnen. Ook de rente over de bouwsom (bouwtermijnen) die u door een hypothecaire lening financiert wordt bouwrente genoemd. Tot slot wordt de rente berekend over een betaalbaar gestelde bouwtermijn die te laat wordt voldaan, ook dit wordt bouwrente genoemd.

Je kunt pas na de oplevering een andere aannemer toegang geven tot je woning voor het verrichten van extra werkzaamheden.

De ontwikkelaar heeft in de onderhandeling met de aannemer afgesproken dat er bij minderwerk marktconforme bedragen worden ‘teruggegeven’ en bij meerwerk marktconforme bedragen worden gerekend. Er wordt op basis van deze afspraken een transparant en eenduidig prijsbeleid gevoerd waarin geen extra kortingen zijn voorzien.

De aannemer heeft een overeenkomst gesloten met Kol Tegels voor het sanitair en de tegels. Deze bedrijven hanteren de prijzen die de leveranciers van de producten voorschrijven via catalogi en/of het internet. Omwille van deze vaste afspraken en de door de aannemer te verlenen garantie is het niet mogelijk om zelf materialen aan te leveren. Het tegelwerk en het sanitair dient, vanwege de garantie, in de woningen ook door de projectaannemer te worden geplaatst. Kopers kunnen op basis van een meer- en minderwerk aanbieding van de aannemer besluiten om bijvoorbeeld het sanitair na oplevering zelf of door derden te laten plaatsen. Er zijn dan aangepaste garantievoorwaarden van toepassing.

De woningen zijn voor zover technisch en ten aanzien van de vergunning mogelijk is, indelingsvrij. Dat geldt ook voor de badkamer. Het meer- en minderwerk werkt volgens het principe dat je terugkrijgt wat je minder afneemt en extra moet betalen voor de extra benodigde materialen en manuren. Het kan zijn dat de gewenste wijzigingen een nieuwe verkoop- en werktekening vereisen. Deze kosten worden dan in rekening gebracht.

Ja, de deadlines ten aanzien van de keuzes voor de indeling en afwerking worden door de kopersbegeleider van de bouwer met je gecommuniceerd.

Op aanvraag kan de aannemer je een minderwerk begroting voor een casco oplevering doen toekomen. Je dient er rekening mee te houden dat bepaalde werkzaamheden exclusief door de ontwikkelaar aangestelde aannemer dienen te worden uitgevoerd. Schachten, meterkasten, constructieve wanden kunnen niet verplaatst worden. Indien je zelf of door derden werkzaamheden wilt laten uitvoeren, dan gelden hiervoor spelregels die door de aannemer met je worden afgestemd. Daarbij zal er ook een beperktere garantieregeling van toepassing zijn.

Voor alle woningen zijn keukens ontworpen. De prijzen en daarmee de stelposten van deze keukens zijn afhankelijk van de grootte van de woning en liggen tussen de € 12.500 en € 20.000. Tijdens de verkoopgesprekken ontvang je de verkoopdocumentatie waarin de keukenofferte is opgenomen.